16. 10. 2016

Pojem anime

V západních končinách se fanoušci často o pojmu anime dohadují. Co znamená? Co ještě je a co už není anime? Odpověď je jednoduchá, jen si ji musíme komplikovat. :-) Krátký článek vypovídá o tom, že anime je vlastně jakákoliv animovaná tvorba, ale protože záleží na kontextu použití pojmu, není to jakákoliv animovaná tvorba, nýbrž jen ta japonská... Tj. myslete si, co chcete, máte pravdu.

Anime アニメ vzniklo pravděpodobně jako zkratka ze slova animéšon アニメーション, což je japonská výslovnost anglického slova „animation“, a poprvé ho ve své knize Mangaeiga-ron 漫画映画論 použil kritik Imamura Taihei 今村太平 roku 1948. [1] Jiné zdroje zase uvádějí, že anime vzniklo z francouzské fráze „dessin animé“[2], [3] ale to jak část akademiků zkoumající tuto problematiku, tak i část fanoušků považují za mýtus, který vznikl na základě toho, že na konci 70. let a začátkem 80. bylo anime ve Francii velmi populární. [4] Tato doba se totiž překrývá s obdobím, kdy se v Japonsku pojem anime definitivně prosadil; jako jeho synonymum bylo do 80. let používáno pro animované seriály označení terebi manga テレビまんが – televizní manga.[5]

V Japonsku se termínem anime označují veškeré animované filmy a seriály bez rozdílu místa vzniku, národnosti tvůrců a stylu animace.[6] Kdežto mimo Japonsko má anime hned několik mírně se různících definic. Například podle Jonathana Clementse a Helen McCarthy, aby se dalo dílo označit jako anime, musí většina klíčových tvůrců pocházet z Japonska.[7] Setkáme se i s definicí, že anime je to, co bylo vyrobeno na japonské půdě a animované ve specifickém japonském stylu[8], [9] na druhé straně existují i tací, kteří anime definují jako animované dílo, které je animované japonským stylem a lze na něm pozorovat určité vlivy japonských děl, nezáleží tedy, zda bylo vyrobeno v Japonsku Japonci.[10]


[1] Anime. In: Konata [online]. 10. 2.2013 [vid. 2014-01-20]. Dostupné z http://wiki.konata.cz/index.php?title=Anime.
[2] Do češtiny možno přeložit jako kreslený film.
[3] Anime. In: Online Etymology Dictionary [online]. [vid. 2014-01-20]. Dostupné z http://www.etymonline.com/index.php?term=anime.
[4] Anime. In: Anime News Network [online]. [vid. 2014-01-20]. Dostupné z http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/lexicon.php?id=45.
[5] LÁBUS, David. Japonsko, Praha: Nakladatelství Libri, 2009, str. 148.
[6] Anime. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 21. 1. 2014 [vid. 2014-01-24]. Dostupné z http://ja.wikipedia.org/wiki/アニメ.
[7] CLEMENTS, Jonathan, McCARTHY, Helen. The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917. Stone Bridge Press, 2006, str. XV.
[8] Charakteristické pro „specifický japonský styl“ je kresba velkých očí, díky kterým lze vyjadřovat větší škálu emocí, a realističtěji vypadající postavy a prostředí.
[9] GARCIA, Hector. A Geek in Japan: discovering a land of manga, anime, zen, the and tea ceremony. Singapore: Tuttle Publishing, 2011, str. 106.
[10] 'Torkaizer', Middle East's First Anime Show. In: IGN Middle East [online]. San Francisco: IGN Entertainment, 9. 4. 2013 [vid. 2014-01-20]. Dostupné z http://me.ign.com/en/news/9594/-torkaizer-middle-east-s-first-anime-show. I viz Can Americans Make Anime?. In: the escapist [online]. Alloy Digital, LLC, 5. 11. 2010 [vid. 2014-01-20]. Dostupné z http://www.escapistmagazine.com/articles/view/features/9829-Can-Americans-Make-Anime.

Žádné komentáře:

Okomentovat